HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

Sản phẩm của Thiết kế Ngoại thất – Nội thất bao gồm từng phần hay toàn bộ các hồ sơ sau: Hồ sơ thiết kế ý tưởng, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công tùy theo đặc thù công việc. Nội dung, thành phần hồ sơ bản vẽ cụ thể như sau: 1. Hồ […]

Liên hệ ngay

Tổng quan

Sản phẩm của Thiết kế Ngoại thất – Nội thất bao gồm từng phần hay toàn bộ các hồ sơ sau: Hồ sơ thiết kế ý tưởng, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công tùy theo đặc thù công việc. Nội dung, thành phần hồ sơ bản vẽ cụ thể như sau:

1. Hồ sơ thiết kế ý tưởng

– Thống kê chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật công trình;
– Chỉ định vật liệu thiết bị hoàn thiện nội – ngoại thất;
– Mặt bằng nội – ngoại thất các tầng;
– Phối cảnh nội – ngoại thất công trình;
– Thuyết minh thiết kế, sơ đồ hình ảnh minh họa, các lưu ý khi thiết kế (nếu nhà thầu thấy cần thiết để làm rõ ý tưởng thiết kế).

2. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

Hồ sơ bao gồm các bản vẽ, thuyết minh được trình bầy riêng hoặc thể hiện ngay trên bản vẽ, dự toán.

– Bản vẽ thể hiện chi tiết tất cả các bộ phận của công trình, các cấu tạo với đầy đủ các kích thước, vật liệu và thông số kỹ thuật để thi công chính xác và đủ điều kiện để lập dự toán thi công xây dựng công trình;
– Thuyết minh được trình bầy riêng hoặc trực tiếp trên bản vẽ giải thích đầy đủ các nội dung mà bản vẽ không thể hiện được để người trực tiếp thi công xây dựng thực hiện theo đúng thiết kế;
– Dự toán thi công xây dựng công trình.

Dự án khác