THAT LUANG VIÊNG CHĂN

THAT LUANG VIÊNG CHĂN

Nhà ở thương mại, văn phòng cho thuê tại Thaluong – Lào Nhà ở thương mại, văn phòng cho thuê Giữa trung tâm nhộn nhịp, kinh doanh đắt đỏ, Với khoảng bề ngang hơn 6m, cải tạo xây dựng nhà cho thuê là một ý tưởng tuyệt vời.  

Liên hệ ngay

Tổng quan

Nhà ở thương mại, văn phòng cho thuê tại Thaluong – Lào

Nhà ở thương mại, văn phòng cho thuê Giữa trung tâm nhộn nhịp, kinh doanh đắt đỏ, Với khoảng bề ngang hơn 6m, cải tạo xây dựng nhà cho thuê là một ý tưởng tuyệt vời.

 

Dự án khác